Årsberättelse 2012

Årsberättelse för Mälarhusens Villaägareförening 2012

 

Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Pernilla Lindörn-Prabert
Vice ordförande: Pernilla Halldin
Kassör: Stig Lundquist
Ledamöter: Kristina Håkansson, Bo Nilsson, Evert Håkansson, Dan Schultz,
Johan Mattson, Lotta Larsson
Suppleanter: Henrik Olsson, Mattias Karlkjell
Valnämnd: Finn Madsen, Sofie Erasmie Käll, Pierre Olofsson, Joakim Håkansson
Revisor: Ingvar Ekdahl
Revisorssuppleant: Staffan Waldemar Holm

 

Föreningen hade 88 betalande medlemmar under 2012.
Föreningens kassa är god med en vinst på 3997 kr och ett utgående saldo på 54119 kr.

 

Styrelsen har haft kontinuerlig mail och telefonkontakt samt möten under året. Vid mötena har särskilt behandlats,
planerats och utvärderats slyröjningen av stranden och sommaraktiviteter under 2012.

 

Aktiviteterna har avsett:
 Midsommarfirande med spelmän, dans, lekar och lotteri. 2012 var vi ca 250 besökare.
 Årsmöte med sandskulpturtävling och grillkväll. Under 2012 var vi ett tjugotal på årsmötet och ett drygt tiotal
familjer på grillkvällen. Ett omtyckt och trevligt arrangemang!
 Tipsrundan fanns uppsatt under ett par veckor och uppskattades av flera familjer som gick rundan under den
regniga sommaren.
 Fritiof Nilsson Piratenkväll hos Fin Madsen med ca 30 besökande.
 Lena Alebo berättade om Mälarhusens historia nere på stranden, med ca 40 besökande.
 Beachvolleybollplanen iordningställdes. En välbesökt mötesplats i genuin sandig Mälarhusen miljö omgärdad
av klitter som strandens naturliga åskådarplats.
Beachvolleybollplanen finns till vänster på stranden.
 Fotbollen, en av Mälarhusens populära aktiviteter som tom lockar deltagare och åskådare långt från orten.

Matssons Äng på Per Ivarsväg vid infarten från Östra Kustvägen. Under 2012 införskaffades nya
specialsnickrade läktare. Detta är en aktivitet som lockar hela familjer i alla åldrar. Varje onsdag och söndag kl. 10.00 samlas man och delar upp sig i lag. Under de senaste åren har antalet varit runt 20-25 vuxna och 20-25 barn, ålderspridningen är från yngsta spelare ca 5 år till äldsta spelare ca 70 år. Hejarklacken/ åskådarna har både yngre och äldre deltagare än så.
Aktiviteterna har beskrivits i det årliga programbladet som delas ut till alla brevlådor till midsommar, finns även på
Villaägareföreningens anslagstavla vid stranden samt på hemsidan och på Facebook.

 

Stort TACK till de familjer och personer som bidragit med sponsring till fotbollsläktare och föreningens verksamhet.

– till familjerna Lindberg och Larsson för lån av Midsommarplatsen och generös inbjudan till midsommardans på kvällen i bästa internationella disco klass.
– till Johan Mattson för lån av fotbollsplan,
– till ALLA fotbollsspelare och många fler för iordningställandet av fotbollsplanen och all kraft ni lägger
ned för att skapa en fin mötesplats i Mälarhusen.

 

Sist men inte minst vill vi tacka alla medlemmarna i Mälarhusens Villaägareföreningen för ett fantastiskt 2012