Bli medlem

Årsavgift

Ni som önskar bidra eller vara medlemmar i föreningen bör betala medlemsavgiften
på 200 kr senast den 31 augustiPG 53 97 88-0.

I år kan du även betala medlemsavgiften med Swish till nr 123 669 64 96.

Vänligen ange ert namn och sommaradress vid inbetalning.

   Swish