Årsavgift 2014

Ni som önskar bidra eller vara medlemmar i föreningen bör betala medlemsavgiften på
 200 kr senast den 31 augusti på PG 53 97 88-0.
 Vänligen ange ert namn och sommaradress vid inbetalning.