Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Oskar Lagerås
Vid eventuella frågor går det bra att kontakta på olageras@gmail.com

Vice Ordförande: Torbjörn Strid

Ledamot, sekreterare: Hanna Roos

Ledamot: Tua Ekberg

Ledamot: Evert Håkansson

Ledamot: Bo Nilson

Ledamot: — vakant

 

Suppleanter   

Kassör: Ann-Christine Egelberg      

Per Nilson

 

Valnämnd

— vakant