Årsmöte, Tisdag 24 JULI kl. 16.00

ÅRSMÖTE i Villaägarföreningen
TISDAG 24 JULI kl. 16.00
Årsmötet hålls vid fotbollsplanen på Mattssons äng, årsmötesdeltagare ombedes medtaga egen stol, pall eller något att sitta på. Ärenden enligt stadgarna anslås på anslagstavlan på Mälarhusvägen.
Varmt välkomna.
Styrelsen