Årsavgift

Årsavgift
Ni som önskar bidra eller vara medlemmar i föreningen bör betala medlemsavgiften på
150 kr senast den 31 augusti på PG 53 97 88-0.
Vänligen ange ert namn, sommaradress och ev email samt hemadress vid inbetalning.