Årsberättelse 2012

Årsberättelse för Mälarhusens Villaägareförening 2012   Styrelsen har bestått av: Ordförande: Pernilla Lindörn-Prabert Vice ordförande: Pernilla Halldin Kassör: Stig Lundquist Ledamöter: Kristina Håkansson, Bo Nilsson, Evert Håkansson, Dan Schultz, Johan Mattson, Lotta Larsson Suppleanter: Henrik Olsson, Mattias Karlkjell Valnämnd: Finn Madsen, Sofie Erasmie Käll, Pierre … Läs mer…

Fotboll

Varje onsdag och söndag kl 10:00 är det fotboll på Mattssons äng (nära kustvägen). Ung som gammal är välkommen. Startar den 23 juni.

Årsavgift 2014

Ni som önskar bidra eller vara medlemmar i föreningen bör betala medlemsavgiften på
 200 kr senast den 31 augusti på PG 53 97 88-0.
 Vänligen ange ert namn och sommaradress vid inbetalning.

Sommarprogram 2013

Mälarhusen program 2013 MIDSOMMARAFTON – FREDAG 21 JUNI från kl. 9.30 Traditionsenligt firande med samling kl 09.30 för att smycka och resa stången på Lindbergs äng. Ta med grönt och blommor till smyckningen. Klockan 14.00 börjar vi med dans kring stången, lekar, tävlingar och glass … Läs mer…