Bli medlem

Årsavgift

Ni som önskar bidra eller vara medlemmar i föreningen bör betala medlemsavgiften på 200 kr senast den 31 augusti på PG 53 97 88-0.

Vänligen ange ert namn och sommaradress vid inbetalning.